Țăndărei în plin proces de modernizare

Astăzi, ca niciodată în ultimii treizeci de ani, orașul Țăndărei este un adevărat șantier când vine vorba de investiții majore în ceea ce privește infrastructura, cu precădere în reabilitarea și moder-nizarea rețelei rutiere, reabilitarea și modernizarea instituțiilor de învățământ și a rețelei sanitare.

„În anul 2020, când am preluat man-datul de primar, după o scurtă analiză a situației privind ceea ce este de făcut în perioada imediat următoare dar și pe termen mai lung, am încercat să căutăm sursele de finanțare. Le-am găsit, la nivel local și la Consiliul Județean Ialomița, acolo unde există o largă deschidere, am depistat apoi multe oportunități de accesare a unor fonduri guvernamentale dar și europene. A urmat o perioadă de aproximativ un an și jumătate dedicată întocmirii docu-mentațiilor și parcurgerii procedurilor legale până la aprobarea proiectelor respective, iar începutul anului 2022 a însemnat deschiderii marelui șantier de reabilitare și modernizare a orașului Țăndărei. Vorbim de patru mari proiecte, două dintre ele finalizate, două în derulare, sursele de finanțare fiind europene, guver-namentale, județene și din bugetul local”, ne-a declarat domnul Cristi Roman, primarul orașului Țăndărei.

Primele proiecte care au intrat în execuție au fost cele cu finanțare locală, accentul fiind pus pe lucrările de întreținere și reparații ale străzilor, trotuarelor, parcărilor în toate cartierele, dar și pe lucrări de reparații ale aleilor din cimitirele orașului, lucrări în mare parte finalizate. Tot finalizat este și proiectul privind amenajarea locurilor de joacă din zona blocurilor din apropierea pieței, în curs de finalizare fiind proiectul de reparații ale străzilor din zona stadio-nului, precum și cel privind amenajarea parcării și parcului din zona Primăriei. Tot din fonduri locale a fost finalizat proiectul “Furnizare și montaj sistem supra-veghere video pentru zonele principale ale orașului: primăria, dispensarul uman din cartierul Strachina, sala de cultură multi-funcțională, biblioteca și centrul de zi pentru persoane vârstnice.”  

Când vine vorba de finanțare din fonduri județene, remarcabil este faptul că în  ultimii trei ani a fost exploatată la maxim oportunitatea de a încheia parteneriate cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, acolo unde majoritatea acestor fonduri este suportată de Consiliul Județean Ialomița, completată cu resurse din fonduri locale. Două proiecte au fost deja finalizate: primul a fost pentru achiziționarea unui mini încărcător cu accesorii diverse, al doilea pentru extinderea sistemului de supraveghere video în întregul oraș Țăndărei. În fine, un al treilea proiect, cel privind modernizarea trotuarelor pe străzile 1 Decembrie și Căprioarei, este în curs de derulare. 

Cel mai important proiect cu finanțare guvernamentală și aflat în acest moment în curs de contractare în cadrul Pro-gramului „Anghel Saligny” este cel privind modernizarea unui număr de 27 de străzi din orașul Țăndărei. „Sigur, atunci când lucrările de execuție pentru acest proiect vor începe, disconfortul în oraș nu va fi unul de neglijat, dar în final toate aceste străzi vor da o altă față Țăndăreiului, ca să nu mai vorbim de condiții optime oferite unei circulații normale pe raza orașului nostru”, a declarat Cristi Roman.

Două proiecte depuse la Administrația Fondului de Mediu înseamnă alți bani veniți din fonduri naționale. Primul, „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru primăria orașului Țăndărei, județul Ialomița” se află în stadiul de contractare, al doilea, “Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public din Orașul Țăndărei Ialomița“, se află în evaluare. Tot în evaluare, dar la Compania Națională de Investiții, este depus un proiect care este menit să ducă la împlinirea unui vis mai vechi al țăndărenilor: construirea unei noi case de cultură în oraș.

Proiecte finalizate: 

Dotare dispensar cartier Strachina (finanțare AFIR, prin PNDR 2014-2020)

Proiecte în curs de derulare: 

•“Extinderea, reabilitarea, moder-nizarea şi dotarea Ambulatoriului integrat – Spital Orășenesc Țăndărei”. Este un proiect finanțat în proporție de 90% din fonduri europene prin ADR Sud Muntenia, în valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro.

• “Țandarei, mereu alături de comu-nitate!” (finanțare P.O.C.U.) 

• “Amenajare parc mare - str.  Aleea Stadionului” (AFIR, prin PNDR 2014-2020)